Klachtenformulier

Houd voor indienen van een dispuut rekening met de volgende zaken:

  • U dient eerst zelf contact op te nemen met de webwinkel
  • Leidt dit niet tot resultaat, neem dan eerst contact op met het keurmerk waar de webwinkel is aangesloten
  • Leidt bemiddeling door het keurmerk niet tot een oplossing, dan kunt u het geschil voorleggen aan DigiDispuut
  • U betaalt €25,- als bijdrage in de proces kosten, dit bedrag dient voor behandeling van het dispuut betaald te worden

Klantgegevens

Uw naam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Telefoon overdag (verplicht)

Telefoon avond (indien afwijkend)

Uw Email (verplicht)

Email bevestiging (verplicht)

Klacht

Onderwerp klacht

Bestelnummer (indien bekend)

Besteldatum (indien bekend)

Formuleer uw klacht (verplicht)

Formuleer een oplossing (verplicht)

Wat heeft u al gedaan om zelf tot een oplossing te komen? (verplicht)

Ik stem in met de algemene voorwaarden van DigiDispuut en het Procesreglement. Ik heb reeds op andere manieren tot een oplossing proberen te komen. Ik ga tevens akkoord met betaling van €25,- voor behandeling van het geschil.