From the Blog

Eis en verweer bij een Dispuut

Een aangedragen geschil bij DigiDispuut wordt afgehandeld volgens een vast proces. Dit is nodig om een dispuut zorgvuldig en efficiënt te behandelen. De basis hierin is de eis vanuit de consument en de reactie daarop (verweer) van de wederpartij. Gezien je tijdens het proces op deze momenten jouw kant van het verhaal moet vertellen is het belangrijk dit zorgvuldig te doen. Wij leggen je graag uit hoe dit in zijn werk gaat en geven je tips waarop te letten.

Eis

Een geschil begint bij DigiDispuut met een eis vanuit de consument. Als consument is het daarbij belangrijk om goed te onderbouwen wat je verwacht van de tegenpartij en wel waarom. Formuleer dus duidelijk de zaken die je eist en ook waarom je deze eist. Vergeet hierbij geen belangrijke argumenten, omdat deze anders niet worden meegenomen in de uitspraak.

Stel je hebt een geschil rondom garantie op een gekochte telefoon, dan is de eis “ik wil mijn geld terug en 100 euro schadevergoeding, de telefoon was al direct kapot” niet erg onderbouwd. Vragen die niet beantwoord worden zijn o.a. “waarom 100 euro schadevergoeding?”, “welk bedrag eis je terug?” en “waarom is dit de verantwoordelijkheid van de tegenpartij?”. Beter is het dan om een eis te stellen “Ik wil het aankoopbedrag van 399,- terug en een vergoeding van €6,95 voor de gemaakte verzendkosten + €25,- voor de proceskosten van DigiDispuut. Gezien de telefoon al binnen 3 maanden na aankoop kapot ging en ik deze kosten moest maken om mijn gelijk te krijgen.”. Onderbouw dus altijd je eis met feiten en geef zoveel mogelijk bewijs voor je eis.

Verweer

Op basis van de gestelde eis kan de wederpartij (webwinkel) een verweer aanvoeren. Ook hier is het weer belangrijk om zaken te onderbouwen. Tevens is het belangrijk om alle feiten die niet kloppen ook te benoemen. Doe je dit niet, dan worden zaken waartegen geen verweer is aangevoerd voor waar aangenomen.

In het geschil rondom de telefoon is hierin een verweer als “de consument heeft de telefoon zelf laten vallen” niet onderbouwd. Beter is het dan om te zeggen “De schade aan de telefoon duidt op een val, dit is ook bevestigd door Samsung, de klant heeft ook toegegeven de telefoon te hebben laten vallen. Dit valt niet onder normaal gebruik en valt dus buiten de garantie.”.

Reactie op verweer

Als consument ontvang je dit verweer, je kunt daarop vervolgens een reactie geven. Ook hier is het weer belangrijk om alle feiten en verweren waar je het niet mee eens bent onderbouwd betwist worden. Op basis van deze reactie bepaalt DigiDispuut of de tegenpartij hierop weer kan reageren of dat er voldoende informatie is om een uitspraak te doen. Zie voor de exacte gang van zaken ons procesreglement.

Feiten

Belangrijk is dus om altijd zoveel mogelijk onderbouwd met feiten te werken. Probeer hoofdzaken van bijzaken te scheiden. Mocht je hierbij hulp nodig hebben, vraag dan gerust advies bij een aangesloten keurmerk of branche organisatie. Zij kunnen je onafhankelijk voorzien van (juridisch) advies.

Have your say

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.